Naastendag_1Voor het eerst organiseerde De Hart&Vaatgroep een landelijke bijeenkomst exclusief voor naasten, samen met vijf andere patiëntenverenigingen. Want waar de patiënt ondersteuning krijgt bij het omgaan met zijn of haar ziekte, moet de naaste dit vaak zelf doen. En dat terwijl studies aantonen dat naasten door de nieuwe situatie net zo veel stress en angst kunnen ervaren als de patiënt. Zij zijn degenen die dag en nacht met de patiënt bezig zijn en tegelijkertijd moeten zorgen dat het gewone leven op rolletjes blijft lopen. Dingen die je met een gezonde partner samen deed, moet je nu alleen doen. Het lijkt misschien een onmogelijke opgave, maar voor de aanwezige naasten is het een dagelijkse realiteit.

Naasten kunnen ook uit balans raken

Daar hebben we op 8 april als naasten onder elkaar bij stil gestaan. Er waren niet alleen partners van patiënten aanwezig, maar ook (volwassen) kinderen van naasten en ouders van kinderen met een aangeboren hartaandoening. De lezing van Alie Monster (64) riep veel herkenning op. Haar man Rien heeft sinds 30 jaar Polycythaemia Vera, een zeldzame bloedziekte die bij hem ook tot hart- en vaatproblemen heeft geleid. Openhartig vertelde Alie over hoe het voelt om naast een zieke partner te leven, te werken en te wonen: “Je wilt alles en iedereen de aandacht geven. Je man, kinderen, kleinkinderen. Het valt zwaar om te erkennen dat ook jij uit balans kan raken.”

Gevoel van saamhorigheid

Naastendag2946Paulien van theatergroep ‘Kracht van Beleving’ nodigde de deelnemers uit om hun eigen verhaal te delen. Samen met drie collega’s vertaalde zij de kern van de ervaringen ter plekke in pakkend theater. Zo ontstond een levendige voorstelling waarin mensen herkenning, troost en een gevoel van saamhorigheid vonden. “De acteurs vertaalden perfect onze verhalen en emoties. Kippenvel!”, aldus één van de deelnemers.

Lachworkshop

In het tweede deel van het programma was er ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld bij de Tai Chi workshop en de lachworkshop. De deelnemers vonden het zichtbaar leuk om mee te doen en raakten geënthousiasmeerd. Een van de deelnemers vertelde dat hij bij hem in de buurt een cursus Tai Chi wilde gaan volgen. Wie liever voor inhoud ging, kon terecht bij de workshop ‘Financiële regelingen voor mantelzorgers’. Deelnemers lieten weten dat zij dit een hele leerzame en informatieve workshop vonden. Je eigen kracht ontdekken? Dat kon bij de workshop ‘Familiekracht’ en bij ‘RET: verminder je stress en vergroot je eigen kracht’. Best spannend om je in de groep zo bloot te geven, maar voor veel mensen toch een echte ‘eye-opener’.

Naastendag3251De deelnemers zijn het erover eens dat de bijeenkomst een vervolg waardig is. Het liefst met (nog) meer tijd om andere naasten te ontmoeten en op informele wijze ervaringen met elkaar uit te wisselen. Naasten en patiëntenorganisaties: bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng!

Meer weten?

Op de pagina van het project Naasten in Beeld vind je meer informatie.

 

Inge Schalkers, Relatiemanager Naasten bij De Hart&Vaatgroep