De Hart&Vaatgroep staat voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de organisatie. We hebben daarom een toekomstvisie ontwikkeld, met een duidelijke plek naast de Hartstichting. In de achterliggende periode kwamen we tot het besef dat een heldere en passende positionering noodzakelijk is voor meer zichtbaarheid, en voor het behartigen van de belangen van mensen met een hart- en/of vaataandoening en hun naasten.

Naamsbekendheid

Uit gesprekken met leden, niet-leden en onze relaties blijkt dat De Hart&Vaatgroep binnen de branche wordt beschouwd als een professionele, deskundige en betrouwbare organisatie. Opvallend is de geringe (naams)bekendheid van De Hart&Vaatgroep buiten de branche, bij hart- en/of vaatpatiënten en het gewone publiek. Het gebrek aan profiel en bekendheid van De Hart&Vaatgroep wordt als een groot gemis ervaren.

Minder bescheiden, meer zichtbaar

De Hart&Vaatgroep is in 2008 ontstaan uit een fusie van vijf hart- en vaatorganisaties. Dat zie je terug in de naam. Het beeldmerk heeft weinig (visuele) impact of relatie met het werk. Om (onder andere) deze redenen vinden wij het nodig om begin 2018 te komen tot een nieuwe naam en huisstijl. In de interviews gaven veel mensen met een hart- en vaataandoening aan behoefte te hebben aan praktische tips en ervaringen over hoe weer verder te gaan. Van relaties hoorden we dat De Hart&Vaatgroep te bescheiden en onzichtbaar is.: ‘Voordat ik in het bestuur van NVVC zat, kende ik jullie niet. Dat is eigenlijk best raar’, en ‘Ik vind jullie te onzichtbaar.’ Ook hoorden we: ‘Ik vind dat jullie veel meer een rebelse club moeten zijn, die ontwikkelingen in gang zet. Dat is niet aan de Hartstichting, die heeft andere belangen.’

Het komt er op neer dat mensen vinden dat we momenteel een bescheiden, onzichtbare club zijn die een onduidelijke relatie heeft met de Hartstichting. Onze vele geïnterviewden geven juist aan dat we een rebelse, zichtbare club moeten worden met duidelijk inhoudelijke speerpunten, waarmee wij de belangen behartigen van alle patiënten. Daarmee zijn we hard aan de slag gegaan. Binnenkort vertellen we hier meer over!

Ilse Eijkmans, coördinator Marketing en Communicatie