In het verleden heerste de opvatting dat een hartpatiënt zich vooral ‘rustig’ moest houden. Inmiddels blijkt echter dat bewegen, onder deskundige begeleiding, zeer heilzaam is voor mensen met hart- en vaatproblemen. Bij De Hart&Vaatgroep zijn ruim 250 sportorganisaties aangesloten die deskundige begeleiding bieden aan mensen met hart- en vaatproblemen. Een van deze initiatieven is Hart voor Sport in Den Haag. Na de (hart)revalidatie kun je er blijven bewegen onder begeleiding van geschoolde sportleiders. Tijd voor een kennismaking met initiatiefnemer Hannie Goes.

Hannie werkt sinds 2002 als hartfunctielaborant in het Regionaal Hartrevalidatiecentrum van het Bronovo ziekenhuis (nu Capri-Bronovo Hartrevalidatie). Zij begeleidt de revalidatie van patiënten die getroffen zijn door een hartinfarct, geopereerd zijn, een dotterprocedure hebben ondergaan of een vorm van hartfalen hebben. Daar merkte ze dat er een grote behoefte bestaat om na reguliere revalidatie door te gaan met een bewegingsprogramma. Tijd om zelf het initiatief te nemen, zo besloot Hannie. Ze startte een opleiding bij De Hart&Vaatgroep om zich als erkend sportbegeleider te vestigen en al snel werd Hart voor Sport geboren. Hannie: ‘Mijn doel is om beweging aan te bieden in een veilige en vertrouwde omgeving. Luisteren naar de wens van de mens is het basisuitgangspunt om te sporten met je hart. Een gevarieerd aanbod vind ik heel belangrijk. Naast fitnessactiviteiten met diverse apparaten geef ik op een ‘speelse’ manier een gezamenlijke warming-up en voor de liefhebber lenigheids- en balansoefeningen of ontspanningsoefeningen aan het einde van de les. Er is bij mij altijd ruimte voor een gesprek of het uitwisselen van ervaringen. Sporten mag ook gezellig zijn. ‘Niets moet, alles mag’ staat hoog in mijn vaandel.’

Deskundige begeleiding

Bij Hart voor Sport kun je na de hartrevalidatie blijven bewegen onder begeleiding van geschoolde sportleiders. In je eigen tempo doe je mee aan de fitness-activiteiten met groepslessen in de vorm van seniorengym, krachttraining en balanstraining of diverse sport- en spelactiviteiten.  Alle medewerkers zijn gediplomeerd en hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van hart- en vaatpatiënten. Wanneer je je als hartpatiënt aanmeldt om te sporten bij Hart voor Sport, vindt een zorgvuldige screening plaats. ‘Ik maak gebruik van een persoonsgegevensformulier waarin ik onder andere vraag naar de voorgeschiedenis van de cliënt. Wat is er gebeurd met het hart, is er een infarct geweest of is iemand gedotterd, of is er bijvoorbeeld een pacemaker of ICD geplaatst en waarom? Wat zijn de lichamelijke beperkingen naast het hart? Daarnaast kijken we naar de persoonlijke wensen. Dat kan verbetering van de lichamelijke conditie zijn, maar ook sociale aspecten spelen een rol. Nieuwe mensen ontmoeten bijvoorbeeld, of lotgenotencontact.’
Veel mensen die bij Hart voor Sport komen, kunnen meer dan ze aanvankelijk denken. Een treffend voorbeeld is George, die door Hannie wordt begeleid. ‘Hij kwam binnen met een rollator omdat zijn balans erg slecht was. Hij heeft zo goed getraind en zoveel aan krachtopbouw en conditieverbetering gedaan, dat hij zijn rollator nauwelijks meer nodig heeft. Dat is mooi om te zien!’

Op de beweegzoeker zijn ruim 250 sportorganisaties te vinden die zijn aangesloten bij De Hart&Vaatgroep. Deze verenigingen bieden sport- en beweegactiviteiten onder deskundige begeleiding. Dat biedt zekerheid en veiligheid. Er zijn waarschijnlijk meer sportorganisaties bij jou in de buurt actief. Als je deze niet terugvindt in deze beweegzoeker, zijn zij niet aangesloten bij De Hart&Vaatgroep.