Er is een nieuwe ledenraad gekozen voor De Hart&Vaatgroep. Recent hield De Hart&Vaatgroep verkiezingen voor een nieuwe ledenraad. De 24 leden die zich kandidaat stelden, zijn allen geïnstalleerd door Jan Kasdorp, waarnemend voorzitter van het bestuur. De helft van de leden is nieuw in de ledenraad. Jan Kasdorp: “Ik ben zeer blij met de nieuwe leden; deze zorgen voor nieuw bloed en vitaliteit. Daarnaast ben ik erg blij met de leden in de nieuwe ledenraad die in de vorige ledenraad ook al deelnamen, zij  zorgen voor continuïteit.”

De nieuwe leden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar.

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad is het klankbord voor het bestuur bij alle beleidsontwikkelingen binnen de vereniging of in het beleidsveld. De ledenraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en is formeel dan ook het hoogste orgaan van de vereniging.

In de ledenraad is afgesproken te gaan werken aan een smoelenboek. Deze zal binnenkort geplaatst gaan worden op de website van De Hart&Vaatgroep, zodat je na kunt lezen wie in de ledenraad plaats hebben genomen en wat hun motivatie hiervoor is. Wordt vervolgd!