Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter, vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Daarom lanceren zij de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’. Minister Edith Schippers geeft vanmiddag samen met ambassadeur van de campagne Bart Chabot het startsein met een oproep aan alle patiënten, artsen en ziekenhuizen om aan de campagne mee te doen.

De campagne Samen Beslissen is ontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Samen Beslissen draagt bij aan betere kwaliteit van leven en meer tevredenheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de patiënt in zijn zorg. De Hart&Vaatgroep wil de toepassing van Samen Beslissen in de spreekkamer bevorderen, door hart- en vaatpatiënten handvatten te bieden en toepassing onder zorgverleners te stimuleren. Het bevorderen van Samen Beslissen past bij uitstek in de missie van De Hart&Vaatgroep, namelijk dat hart- en vaatpatiënten regie hebben over eigen leven en zorg. Zo biedt De Hart&Vaatgroep informatie en handvatten via het magazine Vida en de website, de Infolijn Hart en Vaten en als thema tijdens patiëntbijeenkomsten. Ook was De Hart&Vaatgroep met de afdeling Cardiologie van het Radboudumc koploper bij de introductie van 3 Goede vragen in Nederland. Bij de lancering op 4 oktober zijn minister Schippers en schrijver Bart Chabot aanwezig. De campagne loopt een jaar. In die tijd zullen er in ziekenhuizen materialen voor patiënten en zorgverleners worden verspreid. Meer over de campagne Samen Beslissen leest u op de campagnewebsite begineengoedgesprek.nl.