In oktober 2017 heeft Toon Hermsen (79) Stichting Hart in Actie overgedragen aan De Hart&Vaatgroep.  Sinds 2011 heeft hij zich op een bezielende manier ingezet om mensen met een chronische aandoening te stimuleren tot méér bewegen. Om het belangrijke doel van zijn mooie organisatie te waarborgen, heeft hij ervoor gekozen om dit levenswerk over te dragen aan onze organisatie.

Terugkijkend op zestig jaar vrijwillige inzet voor de Nederlandse samenleving, waarin hij ontzettend veel heeft bereikt, denk bijvoorbeeld aan de levensreddende AED die hij met zijn Stichting Kies voor Leven in het straatbeeld van Nederland wist te brengen, gaat hij het belangeloze werk voor al zijn geesteskindjes definitief afsluiten. Op deze manier kan hij zijn steeds meer (mantel)zorg vragende vrouw Diny (76) beter helpen en wat meer noodzakelijke aandacht geven. Hij blijft alleen nog beschikbaar voor het schrijven van columns of persberichten en wat advies- en ambassadeurswerk.

Toon Hermsen draag Hart in Actie over aan Rian Veldhuizen, voorzitter van De Hart&Vaatgroep.

Toon Hermsen draag Hart in Actie over aan Rian Veldhuizen, voorzitter van De Hart&Vaatgroep.

Toon Hermsen werd in december 1991 geconfronteerd met een groot hartprobleem. Het zou in één klap zijn hele leven veranderen. Al op jonge leeftijd deed hij vrijwilligerswerk bij diverse organisaties, waaronder bijvoorbeeld de Millse volleybalvereniging Apollo (waar hij tot erevoorzitter werd benoemd). Vanaf 1991 kreeg zijn leven nog maar één doel; het redden van mensen die geconfronteerd zijn met een hartcalamiteit. In 1995 stichtte hij een sportvereniging voor hartpatiënten en startte hij met het verzorgen van reanimatieopleidingen. Eind 2002 richtte hij de landelijk werkende Stichting Kies voor Leven op . In 2011 startte hij op landelijke basis met de Stichting Hart in Actie. Met deze stichting stimuleert hij mensen met een chronische aandoening om te bewegen.

 

Toon: “Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een goed gevoel. Mensen krijgen een betere conditie en voelen zich fitter. Dat geldt voor iedereen: jong of oud, man of vrouw, gezond of levend met een beperking of chronische aandoening. De kwaliteit van leven kan voor mensen met een chronische aandoening aanmerkelijk worden verbeterd door meer te bewegen of sporten.”

Om dit te bereiken zocht hij de samenwerking op met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid. Zo werkte Toon onder meer samen met Alles is Gezondheid, VitaValley en de ANBO om de drempel tot meer bewegen te verlagen. “Ik voel mij enorm gewaardeerd met de bereikte resultaten!”

De Hart&Vaatgroep zal met Stichting Hart in Actie een nieuwe stimulans geven aan De Beweegzoeker, waar sportorganisaties bij aangesloten zijn die deskundige begeleiding bieden aan mensen met een hart- en vaataandoening.