door Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Voor de innovatiebeurs voor onderzoek naar de relatie tussen de menstruele cyclus en hartklachten, heb ik in samenwerking met De Hart&Vaatgroep een vragenlijst uitgezet om te inventariseren of vrouwen dit onderwerp belangrijk vinden en of zij zelf het idee hebben dat hartklachten (hartkloppingen of pijn op de borst) samenhangen met hun cyclus.

Via Twitter, artikelen online op de website van WomenINC en Period.nl is aandacht gevraagd voor deze vragenlijst. En dat is gelukt! Uiteindelijk hebben 1493 vrouwen de vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank.

Een ongelofelijk succes! Dit maakt duidelijk dat vrouwen echt willen dat er eindelijk goed onderzoek wordt gedaan naar vrouwspecifieke risicofactoren bij hart- en vaatziekten.

In totaal gaf 99% van de vrouwen aan dat zij onderzoek naar hartklachten en de menstruele cyclus belangrijk vinden. Bijna de helft (48%) gaf aan op de hoogte gehouden te willen worden van het onderzoek.

Van de vrouwen die nog menstrueerden en een regelmatige cyclus hebben, gaf 45% van hen aan dat zij hartkloppingen of ritmestoornissen hebben en 31% dat zij klachten van pijn op de borst ervaren.

Van deze vrouwen met hartkloppingen gaf maar liefst 53% aan, dat de hartkloppingen samenhangen met de menstruele cyclus. Met name de periode net voor de menstruatie of tijdens de menstruatie ervaren zij klachten. Bij de vrouwen met pijn op de borst gaf 42% aan dat de klachten een relatie vertonen met de menstruele cyclus en weer vooral de periode voor of tijdens de menstruatie.

Op de vraag waarom vrouwen dit onderzoek van belang vinden, komt naar voren dat veel vrouwen het belangrijk vinden dat als er een relatie met de cyclus bestaat, dit moet worden uitgezocht. Ook gaven veel vrouwen aan dat onderzoek naar het vrouwenhart sowieso nodig is omdat veel onderzoek op mannen is gebaseerd. Interessant is dat verschillende vrouwen met hartklachten die zij konden relateren aan de cyclus, aangaven niet serieus te worden genomen door hun arts. Een vrouw omschreef het als volgt “Ik het gevoel heb dat de hartkloppingen/ritmestoornissen veel erger zijn vlak voor de menstruatie. Huisarts zegt alleen maar: geen probleem, niks aan de hand. Dat is normaal.”

Kortom alle reden dus dat dit nu goed moet worden uitgezocht.

Met alle input en tips van jullie ga ik dit onderzoeksvoorstel verder verbeteren en aanpassen. Half april weet ik of ik “door” ben om dit onderzoek te financieren via crowdfunding. Samen met de Hartstichting mag ik dan een crowdfunding platform maken waarbij de Hartstichting de opbrengst verdubbelt!

Uiteraard zal ik jullie van de ontwikkelingen van dit voorstel op de hoogte houden.