In het kader van de #weekvanhetgeld schrijft de Infolijn dit keer over verzekeren.

‘Patiënt zijn’ is al vervelend genoeg. Maar helaas brengt het soms nog meer vervelende gevolgen met zich mee. In sommige gevallen is het moeilijker dan voor gezonde mensen om een verzekering af te sluiten.

Zo kan het afsluiten van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering voor (hart)patiënten een stuk lastiger zijn dan voor gezonde mensen. Ook kunnen de premies hoog zijn. Aanbieders van kapitaalverzekeringen[1] mogen mensen zelfs uitsluiten of verzekeren tegen een hogere premie.

Regels

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze je niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn.
Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag geen onderzoek doen naar iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen.

Bij een kapitaalverzekering wordt meestal gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Bij verzekeringen met een uitkering boven een bepaalde grens, de ‘vragengrens’, mag de verzekeraar extra gegevens en een medische keuring vragen. De grens waarboven extra medische gegevens mogen worden opgevraagd, wordt elke 3 jaar opnieuw vastgesteld.
Kijk op  www.vanatotzekerheid.nl (Verbond van Verzekeraars) voor actuele gegevens. Daar is ook veel informatie te vinden over verzekeringen.

Bij levens-en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan een verzekeraar vragen om de uitslag van bijvoorbeeld een genetisch onderzoek, maar ook naar ziekte in de familie. Dat gebeurt alleen als het verzekerde bedrag boven een bepaalde grens komt. Wil je jezelf boven die grens verzekeren, dan ben je verplicht antwoord te geven op die vragen. Vaak krijg je wel een verzekering boven dat bedrag.

Ben je drager van een erfelijke aandoening, maar heb je nog geen klachten? Dan hoef je dit niet zelf te melden op een gezondheidsverklaring (verzekering onder de vragengrens). Heb je echter al klachten van een erfelijke aandoening, of ben je daarvoor (preventief) behandeld, dan moet je dit wel melden op de gezondheidsverklaring.

Meer informatie:

Hulp bij verzekeren

Sommige mensen hebben wat hulp nodig bij het vinden van een passende verzekering waar zij geaccepteerd worden. Intermediair chronisch zieken (ICZ) helpt mensen die chronisch ziek zijn (geweest) – tegen betaling –  met het verzekeren. ICZ werkt samen met diverse patiëntenverenigingen en richt zich op alle vormen van chronische aandoeningen. Een vaste werkwijze speciaal gericht op chronisch zieken, vergroot volgens ICZ de kans op acceptatie.

Lees meer over verzekeren en de werkwijze van ICZ.

[1] Kapitaalverzekeringen zijn arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die nodig is bij het afsluiten van een hypotheek)