De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten. We werken nauw samen met de Hartstichting.

Hart- en vaataandoeningen hebben een grote impact op het leven. De ziekte raakt niet alleen de patiënt, maar het treft ook hun energie. Voor alle betrokkenen kost het moeite en tijd om met deze veranderingen om te gaan.

Wat doet De Hart&Vaatgroep?

De Hart&Vaatgroep komt op voor de belangen van mensen met een hart- en vaataandoening in Nederland en werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en de zorg.

De Hart&Vaatgroep organiseert activiteiten voor en door patiënten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, bijeenkomsten voor lotgenotencontact en vakanties voor kinderen en jong volwassenen met een hartaandoening. Door goede voorlichting en onderling contact leren patiënten en naasten meer grip te krijgen op hun leven.

Samenwerking met Hartstichting

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting werken sinds 2013 samen aan de behartiging van belangen van mensen met een hart- en vaataandoening. Samen vormen en vullen zij de afdeling Patiënt. De afdeling Patiënt bestaat uit twee teams:

  • Het team Individuele Belangenbehartiging
    richt zich op het bieden van informatie, voorlichting en het faciliteren van lotgenotencontact ten behoeve van individuele patiënten.
  • Het team Collectieve Belangenbehartiging
    richt zich op het behartigen van belangen van mensen met hart- en vaataandoening bij de diverse partijen in het zorgveld (zoals zorgaanbieders en -verzekeraars, onderzoekraden en overheid).