Als artsen en patiënten meer gebruik maken van beschikbare technieken, zoals apps, kunnen artsen eerder ingrijpen bij levensbedreigende situaties. Dat stelt Mark Schuuring, onderzoeker in het AMC in Amsterdam. Het zou bovendien veel angst en onzekerheid voorkomen bij patiënten.
Schuuring heeft €50.000 nodig voor onderzoek hiernaar. Samen met Dayenne Zwaagman, geboren met een hartafwijking, vertelt hij waarom dit project zo belangrijk is.

Schuuring: ‘Er is technisch al heel veel mogelijk om de zorg te verbeteren. Patiënten kunnen bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk thuis meten en naar hun arts doorsturen om te beoordelen. Ook voor betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten zijn al allerlei websites en apps beschikbaar.’

‘Maar ziekenhuizen zijn er nog niet voor ingericht, dus deze ‘e-health’ wordt nog veel te weinig gebruikt. Doodzonde, want met dit soort technieken kunnen we hartklachten in een veel eerder stadium opsporen, en ze met relatief eenvoudige middelen bestrijden. Zo voorkomen we verdere schade aan het hart én besparen we veel patiënten een vervelende ziekenhuisopname.’

Zorg beter organiseren

‘Ik wil samen met patiënten, artsen en technici onderzoeken hoe we de techniek en de zorg beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Ik wil de nodige veranderingen doorvoeren op onze afdeling voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Daarna kunnen andere afdelingen volgen.’

Bang tijdens ritmestoornis


Zwaagman: ‘Als ik word overvallen door een hartritmestoornis, staat mijn leven letterlijk even stil. Ik lig dan op de bank en weet niet of de situatie levensbedreigend is. Het zou heel fijn zijn als ik op zo’n moment direct een meting kan doen en kan doorsturen naar mijn cardioloog.’

‘Ik verwacht dat ook de controles door al mijn verschillende zorgverleners veel beter verlopen, als we meer gebruikmaken van nieuwe technologieën. Nu moet ik vaak apart naar het ziekenhuis voor een afspraak met bijvoorbeeld de cardioloog, chirurg of verpleegkundige.‘

Meer regie voor de patiënt

Schuuring: ‘Het doel is dat patiënten meer regie krijgen, en dat de zorg wordt verleend op het moment dat de patiënt daar behoefte aan heeft.’ ‘Patiënten willen het graag, de zorgverleners op de afdeling staan erachter en de techniek is beschikbaar. Alleen het geld om het te organiseren ontbreekt nog. Daarvoor vraag ik nu bijdragen van iedereen die iets kan missen!’

Crowdfunding

Een doorbraak komt vaak uit onverwachte hoek. De Hartstichting biedt daarom talentvolle onderzoekers de kans innovatief onderzoek te doen. Ze verwachten dat juist deze originele, innovatieve onderzoeksprojecten veel winst opleveren voor de patiënt en een grote stap voorwaarts kunnen betekenen in het eerder herkennen en behandelen van hart- en vaatziekten.

Het onderzoeksproject gaat door als het is gelukt om met crowdfunding € 25.000,- op te halen. De Hartstichting verdubbelt dit bedrag dan tot € 50.000,-. Pas dan kan het project starten. Lukt dit niet, dan stort de Hartstichting de bijdrage terug. Bepaal mee welk onderzoek wordt uitgevoerd en steun een onderzoeker waar je in gelooft. Het geld komt 100% ten goede aan het onderzoek van jouw keuze.

Lees meer over dit initiatief op de site van de Hartstichting.